1. Sprzedaż odczynników pod specjalnym nadzorem wyłącznie podmiotom gospodarczym powiązanym chemicznie
2. Firmy nie związane z branżą chemiczna nie będą obsługiwane
3. Do złożenia zamówienia potrzebne jest NIP, REGON, KRS do wglądu i akceptacji przez firmę
4. Zamówienia na odczynniki składane przez klientów indywidualnych nie będą realizowane